افکار

عکس‌هایی که فیل پنمن از ۱۱ سپتامبر ثبت کرد، موج‌های تکان دهنده‌ای در سراسر جهان ایجاد کرد و همچنان به عنوان یکی از هولناک‌ترین روز‌های تاریخ آمریکا از آن یاد می‌شود.

کد خبر: 1079373