دولت ونزوئلا امروز در بیانیه ای اعلام کرد که در روز جمعه ۱۷ سپتامبر (۲۶ شهریور)، حمله ای تروریستی به سیستم مالی ملی این کشور، به ویژه در بستر فناوری «بانکو د ونزوئلا» به عنوان بانک مرکزی این کشور، صورت گرفته است.

دولت این کشور اشاره کرد که بسیاری از مشتریان به خدمات بانک، حساب ها و عملیات آنها (در نتیجه این حمله) دسترسی نداشته اند.

بانک مذکور در شبکه های اجتماعی اعلام کرد که همه کارکنان مسئول در حال کار برای بازگرداندن عملکرد سرویس هایی هستند که در نتیجه حمله آسیب دیده اند.

گفته می شود که حمله ذکر شده متوقف شده است و این درحالی است که عملیات بازیابی خدمات بانک در حال انجام است. دولت، امنیت همه حساب ها و داده های مالی را تضمین کرده است.

بانک مرکزی ونزوئلا

هنوز گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است.