سرتیپ رستم مینکایف، معاون فرمانده نیروهای منطقه نظامی مرکزی روسیه این مطلب را در سخنرانی خود در دانشگاه فدرال کازان بیان کرده است.

سرتیپ مینکایف خاطرنشان کرد: «نیروهای ویژه آمریکا در حال اقدامات فعال در این زمینه هستند. در مناطق تحت کنترل آنها در سوریه و عراق همچنان شبه نظامیان سازمان های افراط گرای تروریستی برای بکار گرفتن آنها در آینده در آفریقا و آسیا دارند آموزش می بینند.

وی افزود: ما انتقال گروههای تبهکاری داعش به استان های شمالی افغانستان که قطعا هسته های جدید بی ثباتی در منطقه را ایجاد خواهند کرد را می بینیم». 

مینکایف افزود: «خروج تعمدی آمریکایی ها از افغانستان می تواند تشدید تهدید تروریسم را برای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به همراه بیاورد، پروژه های اقتصادی و زیربنایی در مقیاس منطقه را مختل کند و باعث فاجعه انسانی شود».

به گفته او فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان، در وهله اول برای کشورهای آسیای مرکزی خطر در بر دارد.

طالبان در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ ( ۲۴ مرداد ۱۴۰۰) کنترل کامل بر افغانستان را اعلام کردند. طالبان همه شهرهای مهم و گذرگاه های مرزی در این کشور را تصرف کردند. متعاقباً، آنها پیروزی کامل خود را در کشور اعلام کردند و دولت جدیدی تشکیل دادند.

در ۳۱ اگوست ۲۰۲۱، ( ۹ شهریور ۱۴۰۰)   ایالات متحده نیروهای نظامی خود را به طور کامل از افغانستان خارج کرد و ماموریت نظامی ۲۰ ساله اما ناکام خود را در این کشور به پایان رساند.