طبق آخرین آمارهای جهانی ابتلاء به ویروس کرونا ، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۴۱۱ هزار و ۵۷۱ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تاکنون به ۲۳۶ میلیون و ۵۷۱ هزار و ۵۰۳ نفر رسیده است.

فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد هفت هزار و ۴۸۷ نفری در یک روز به تعداد چهار میلیون و ۸۳۰ هزار و ۶۷۱ نفر رسیده است.

آمار بهبود یافتگان نیز به ۲۱۳ میلیون و ۷۰۱ هزار و ۳۸۶ نفر رسیده است.

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۴۴ میلیون و ۷۸۱ هزار و ۲۰۰ نفر (۹۴ هزار و ۸۱۱ نفر)

۲. هند ۳۳ میلیون و ۸۷۰ هزار و ۳۸۵ نفر (۱۹ هزار و ۳۸۰ نفر)

۳. برزیل ۲۱ میلیون و ۴۹۹ هزار و ۷۴ نفر (۲۰ هزار و ۵۲۸ نفر)

۴. بریتانیا هفت میلیون و ۹۶۷ هزار و ۹۸۵ نفر (۳۳ هزار و ۸۶۹ نفر)

۵. روسیه هفت میلیون و ۶۳۷ هزار و ۴۲۷ نفر (۲۵ هزار و ۱۱۰ نفر)

۶. ترکیه هفت میلیون و ۲۹۶ هزار و ۸۷۹ نفر (۲۹ هزار و ۸۰۲ نفر)

۷. فرانسه هفت میلیون و ۳۳ هزار و ۷۵۵ نفر (۵ هزار و ۵۵۸ نفر)

۸. ایران پنج میلیون و ۶۵۱ هزار و ۹۶۱ نفر (۱۳ هزار و ۲۲۶)

۹. آرژانتین پنج میلیون و ۲۶۱ هزار و ۹۳۵ نفر (یک هزار و ۲۱۶ نفر)

۱۰. اسپانیا چهار میلیون و ۹۶۷ و ۲۰۰ نفر (یک هزار و ۸۰۱ نفر)

آمار کرونا در جهان در تاریخ ۱۴ مهر/ ۷۴۸۷ فوتی

آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۷۲۴ هزار و ۷۲۸ نفر (یک هزار و ۸۱۱ نفر)

۲. برزیل ۵۹۸ هزار و ۸۷۱ نفر (۶۸۶ نفر)

۳. هند ۴۴۹ هزار و ۵۶۸ نفر (۲۸۵ نفر)

۴. مکزیک ۲۷۹ هزار و ۱۰۴ نفر (۳۰۳ نفر)

۵. روسیه ۲۱۱ هزار و ۶۹۶ نفر (۸۹۵ نفر)

۶. پرو ۲۰۰ هزار و ۷۵۰ نفر (۱۸ نفر)

۷. بریتانیا ۱۹۹ هزار و ۵۰۲ نفر (۷۵ نفر)

۸. اندونزی ۱۴۲ هزار و ۳۳۸ نفر (۱۶۶ نفر)

۹. ایتالیا ۱۳۷ هزار و ۱۱۸ نفر (۵۰ نفر)

۱۰. کلمبیا ۱۳۰ هزار و ۷۹۰ نفر (۳۰ نفر)

ایران در این فهرست با ۱۲۱ هزار و ۵۶۳ نفر فوتی و ۲۱۶ جدید یازدهمین کشور با بیشترین آمار فوتی‌های کرونا در جهان است.