سید اسماعیل موسوی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور نتایج شمارش آرای چهار حوزه انتخابیه اولین میاندوره ای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را به شرح ذیل اعلام کرد:


 

ردیف نام حوزه انتخابیه نام و نام خانوادگی منتخب میران آرا
1 میانه

سید مرتضی حسینی

12029
2 تفرش، آشتیان و فراهان ولی الله بیاتی 11563
3

بهار و کبودر آهنگ

فتح الله توسلی 36293
4 آستانه اشرفیه

ابراهیم نجفی اسپیلی

12709