باتوجه به دستور رییسی در خصوص افزایش نیافتن قیمت‎ها و اینکه ستاد تنظیم بازار برای افزایش خودرو مصوبه‎ای نداشته، وزارت صمت به خودروسازان دستور داد که افزایش قیمت ملغی شود.

 رئیسی افزایش قیمت خودرو را لغو کرد