محمدرضا پورابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی افکارنیوز، با اشاره به مولفه و سرفصل های لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور و اصلاحات ساختاری این بودجه ، بیان داشت: این طور که مشخص است دولت عزم و اراده زیادی برای اصلاح ساختار بودجه سالیانه دارد.

وی با اشاره به ارائه گزارش های سازمان برنامه و بودجه به کمیسیون اقتصادی  درباره اصلاح ساختار بودجه ، تاکید کرد: از این رو ما این اعتقاد را پیدا کردیم که به واقع دولت برنامه های خوبی را در این بخش آغاز کرده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر نیازمند یک بررسی همه جانبه از لایحه بودجه هستیم، اظهارداشت : ضمن اینکه دولت ورود جدی به موضوع اصلاح ساختار بودجه داشته، اما این ورود بخشی از اهداف ماست و حتما باید اصلاح ساختار بودجه کامل تر شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: ما از سازمان برنامه و بودجه به دلیل این رویکرد جدید تشکر می کنیم اما این رویکرد جدید بخشی از آن ظرفیتی است که باید مورد استفاده قرار بگیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی در بودجه سال 1401 بیان داشت: برنامه ششم توسعه به نرخ رشد 8 درصدی اشاره داشته است لذا سیاست و اهداف ما در موضوع نرخ رشد اقتصادی در بودجه بر مبنای اهدافی است که در برنامه ششم توسعه آمده است.

وی تاکید کرد: اصلاحاتی که دولت در بودجه اعمال کرده و با تکمیل آن در مجلس، باعث خواهد شد که اهداف کلی در این بخش محقق شود.

این نماینده با اشاره به تعیین تکلیف ارز 4200 تومانی در لایحه بودجه سال 1401 بیان داشت:روشی که به واسطه آن ارز ترجیحی به واردات اختصاص پیدا می کرد در عمل و در طی چهارسال گذشته به جز ایجاد رانت و فساد چیزی در اقتصاد کشور به دنبال نداشته است.

آخرین وضعیت اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۱/ نرخ 8 درصدی رشد اقتصادی بر مبنای برنامه ششم

وی با بیان اینکه ما با ارز4200 تومانی هم توزیع رانت و هم به تولید آسیب زدیم بیان داشت: البته یک بخشی از منافع ارز 4200 تومانی به دست مردم رسیده است با این حال شیوه ارائه تخصیصی ارز 4200 تومانی به واردات به دلیل رویکرد نامناسب نظام توزیع، از رسیدن کالا به دست مردم جلوگیری می کند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در شیوه دوم ما می توانیم اعتباری را در قالب ارز 4200 تومانی برای مردم در نظر بگیریم. بیان داشت:ما اعتقاد داریم که نباید پول به دست مردم بدهیم و باید اعتبار لازم را در اختیار مردم قرار بگذاریم و نمونه آن هم در ارائه کارت سوخت به مردم موجود است.