آمریکایی ها با وقفه در‌ مذاکرات هسته ای ایران   به دنبال حفظ منافع خود است.

مذاکرات وین یکی از مهمترین موضوعات امروز کشور است که تحلیل های بسیاری راجع به علت نهایی نشده آن از سوی افراد مختلف و کارشناسان گوناگون مطرح می شود.

امروز غربی ها بیش از هر زمان دیگری به توافق با ایران محتاج هستند و مسلما با توجه به جنگ روسیه و اوکراین ، غربی ها می خواهند هر طور شده از منابع انرژی ایران از جمله نفت و گاز بهره ببرند.

اما آمریکایی ها در این میان به دنبال جنگ ترکیبی _ رسانهدای هستند.

رضا سراج ، کارشناس مسائل سیاسی درباره علت نهایی نشده توافق هسته ای ایران در وین معتقد است که علیرغم اینکه آمریکا و کشورهای اروپایی به شدت نیازمند توافق با ایران هستند، اما با کارشکنی، در روند نهایی شدن مذاکرات وقفه ایجاد کردند.

چرا توافق هسته ای در وین هنوز نهایی نشده است؟

چرایی ایجاد وقفه در مذاکرات را باید در چارچوب جنگ ترکیبی جستجو کرد. واقعیت این است که آمریکا نمی‌خواهد در توافق با ایران دست خود را خالی کند. از یک سو تحریم‌ها را لغو کرده و ازسوی دیگر داده‌هایی را در قالب ضمانت به ایران واگذار نماید. به عبارت دیگر ایالات متحده نمی‌خواهد در شرایط دست برتر ایران، توافق نهایی شود. از این رو آمریکا با ایجاد وقفه در روند مذاکرات و توافق، متوسل به جنگ ترکیبی خواهد شد تا موازنه داده و ستانده را به نفع خود و به ضرر ایران تغییر دهد.

در خلال وقفه در مذاکرات، آمریکا و برخی کشورهای اروپایی با بهره‌گیری از غربگرایان به عنوان شبکه همکار داخلی خود در ایران، چند اقدام مهم را در دستور کار قرار خواهند داد. آنان در یک جنگ شناختی و ادراکی روسیه را مقصر وقفه در روند مذاکرات و توافق معرفی خواهند کرد تا در دور جدید مذاکرات بین ایران، روسیه و چین شکاف ایجاد کرده و قدرت  دیپلماسی و چانه‌زنی جمهور اسلامی را تضعیف کنند. در عین حال با جنگ اقتصادی مجددا سعی می‌کنند تا بازار ارز و... را بی‌تعادل نمایند و روند آن را افزایشی کرده تا افکار عمومی بیش از پیش نسبت به لزوم توافق به هر قیمت ممکن شرطی گردد. در ادامه شبکه همکار داخلی غرب در ایران به همراه رسانه‌های خارجی خواهند کوشید تا معیشت مردم و افکار عمومی را به نقطه فشار به مسئولان جمهوری اسلامی تبدیل نمایند تا در دور بعدی مذاکرات دست برتر ایران را از بین ببرد و توافق بد را به جمهوری اسلامی تحمیل نمایند.

با این تفاسیر و برای خنثی‌سازی این جنگ ترکیبی نیازمند جهاد تبیین هستیم تا با تنظیم ادراک مردم، دسیسه‌ی تقابل مردم-حاکمیت برای تحمیل توافق به هر قیمت ممکن بی‌اثر گردد.

ابراهیم عزیزی نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز می گوید که موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاست خارجی بر اساس اصول حکمت،عزت و مصلحت تبیین شده و به طور طبیعی هر مانعی این منافع را مورد خدشه قرار دهد با شیوه های دیپلماتیک بر طرف می شود.

نماینده شیراز تصریح کرد:ما باید عوامل خارجی را در  روند مذاکرات وین مدیریت کنیم تا نتوانند تاثیری بر سرنوشت توافق داشته باشند و یا تاثیری حداقلی بر آن بگذارند و جمهوری اسلامی اجازه دخالت هیچ کشوری را بر امور خود نمی دهد.

 وی تاکید کرد: چارچوب ما در برجام روشن است و بعید است کشوری بتواند مانع توافق ما  در صورت تصمیم نظام برای پیش برد اهداف خود از رهگذر مذاکرات وین باشد.

آنچه واضح است که ایران ذره ای از چارچوب خطوط قرمز خود کوتاه نخواهد آمد و حالا توپ در زمین غربی ها می باشد باید ممتظر ماند و دید آمریکایی ها چه تصمیمی خواهند گرفت.