معین‌الدین سعیدی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی افکارنیوز، با اشاره به اقدامات دولت در زمینه تقویت روابط با همسایگان، گفت: توجه به کشور‌های همسایه و ارتقاء تعاملات اقتصادی با آن‌ها به اعتقاد بنده رویکرد بسیار درستی است لذا زمانی که ما در شرایط تحریم قرار داریم توجه به این مسئله بیش از پیش مورد اهمیت قرار می‌گیرد.

وی تاکید کرد: در این شرایط حتما فعال نمودن بازارچه‌های مرزی و استفاده از ظرفیت تجار منطقه‌ای و محلی یک رویکرد خوبی بوده و در این دولت هم تقویت شده است.

این نماینده مجلس اظهار داشت: با این حال کماکان بسیاری از بازارچه‌های مرزی کشور زیرساخت‌های لازم را ندارد.

وی با اشاره به اینکه بخشی از زیرساخت‌ها در زمینه بازارچه‌های مرزی مربوط به زیرساخت‌های ارتباطی و تجهیزات گمرکی است، اظهار داشت: متاسفانه زیرساخت‌ها در این بخش تکمیل نشده است لذا به اعتقاد بنده در شرایط تحریمی بهترین راه برای دور زدن تحریم‌ها فعال نمودن بازارچه‌های مرزی است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس ادامه داد: علیرغم اینکه دغدغه جدی توسط دولت پیرو این مسئله وجود دارد، اما به لحاظ امکانات تجهیزاتی متاسفانه آن اتفاقی که باید رخ دهد هنوز در بازارچه‌های مرزی رخ نداده است.

سعیدی تاکید کرد:در صورت استفاده از بازارچه‌های مرزی حتما سطح تعاملات تجاری ما با کشور‌های همسایه رشد دو چندانی پیدا خواهد کرد که این مسئله هم باعث رونق مرز و مرزنشینان خواهد شد و هم در اقتصاد ملی و فراملی تاثیر گذار خواهد بود.

معین الدین سعیدی

این نماینده مجلس ادامه داد: نکته‌ای که مهم است این است که مرکز نشینان باید بیش از پیش به فکر مرزنشینان باشند.