مهدی‌شریفی مهاجم سابق  سپاهان و پرسپولیس که فصل گذشته در تیم سومقاییت آذربایجان حضور داشت به تیم فوتبال پدیده خراسان پیوست.

این مهاجم با عقد قراردادی یک ساله به جمع شاگردان رضا مهاجری اضافه شد.

لژیونر سابق پرسپولیسی به پدیده پیوست