صالحی در بخشی از صحبت هایش درباره اینکه سایر داوران چه نظری درباره صحبت های وی دارند گفت: شاید برخی از نظرشان بگذرد که این آدم به پایان داوری اش نزدیک شده و حالا این صحبت ها را می‌کند در صورتی که اصلا اینطور نیست و من اصلا عافیت طلبی نکردم و با انتخاب خودم و مقصورانه این کار را انجام دادم و حتی با دبیر کل سابق فدراسیون آقای قنبرزاده این مسائل را مطرح کردم که ایشان با توجه به سبک کاری خودشان در خفا و سکوت این مساله را پیش بردند و برخوردهایی نیز انجام شد.

افشاگری جنجالی مجری مطرح تلویزیون

محمدحسین میثاقی مجری برنامه فوتبال برتر در این باره گفت: من هم خبر دارم تعدادی از داورانی که در این فصل ابلاغ نگرفته‌اند به بهانه پاس نشدن تست ها از لیست کنار گذاشته شده در حالی که اصل ماجرا چیز دیگریست و به دلیل مسائلی است که در داوری وجود دارد.