رضا درویش مدیرعامل جدید باشگاه پرسپولیس در نظر دارد برای بهتر اداره کردن امور باشگاه معاون و یا قائم مقام برای خود انتخاب کند.

این طور که خبرنگار ما پیگیری کرده به نظر درویش برای این سمت محمد خاکپور بازیکن اسبق سرخپوشان را در نظر دارد و صحبتهایی با وی داشته تا در نقش قائم مقام با سخنگوی هیات مدیره در پرسپولیس مشغول شود.

انتخاب خاکپور به عنوان قائم مقام باشگاه پرسپولیس؟

باید دید خاکپور و باشگاه پرسپولیس برای این همکاری به توافق می رسند یا خیر.