حدیثه تهرانی تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت:

 بابا ...

بابا جانم ، جای تو اینجا نبود ، فرشته روی زمین خوش برگشتی به آسمونا ...

قربون استایلت ، قربون خنده هات ، قربون آغوش پر مهرت ...

چه جوری جای خالیتو دووم بیاریم ، چه جوری کیانُ آروم کنم ...

بابا جان عاشقتم تا دیدار دوباره ...

 

حدیث تهرانی