علی ضیا مجری تلویزیون آیه‌ای از سوره طه را در استوری خود منتشر کرد.

استوری ضیا