عکسی که کیهان‌ملکی از دوران جوانیش در کنار مرحوم‌ محمدعلی کشاورز در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

جوانی های کیهان ملکی در کنار مرحوم محمدعلی کشاورز + عکس