عکسی از یکتا ناصر با نیکی مظفری که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

عکس دونفره یکتا ناصر و دختر بازیگر معروف