عکسی از خسرو احمدی با دوستان خانه سینما که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

خسرو احمدی و رضا توکلی در خانه سینما /عکس