فرزاد فرزین با انتشار این عکس نوشت: دلم تنگ میشود برای لبخندهای از ته دلِ کودکیم

عکس جدی و خاص فرزاد فرزین