آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای راهبردی دادرسی الکترونیکی، اظهار داشت: موضوع قوه قضائیه هوشمند را جزء محور‌های تحولی در دستگاه قضایی قرار دادیم.

رئیس دستگاه قضا گفت: کار‌هایی از قبل انجام شده که لازم بوده، اما کافی نبوده و لازم است در جهت دادگاه‌های برخط و هوشمند‌سازی همه بخش‌هایی که امکان هوشمند سازی آن وجود دارد، اقداماتی صورت گیرد.

آیت‌الله رئیسی بیان داشت: مسأله استعلامات از مسائل بسیار مهم دستگاه قضایی است؛ قاضی باید بتواند دسترسی به اطلاعات پیدا کند.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: باید گام‌هایی برداشته شود برای ذخیره‌سازی اطلاعات انبوه که بتواند برای قاضی و مسؤول کشف جرم قابل دستیابی باشد.

آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه امکان ارتباط با همه بخش‌هایی که دارای بانک‌های اطلاعاتی هستند، ضرورت است، گفت: ما اگر به بخش‌های مختلف نگاه کنیم اقدامات خوبی انجام شده است؛ اما دولت الکترونیک آنطور که در قانون پیش‌بینی شده و آن درصدی از موفقیت که باید داشته باشیم، نداریم و این به خاطر ارتباط نداشتن با بخش‌هایی است که دارای اطلاعات است.