شریعتمداری وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در صفحه توئیتر خود نوشت: 《تحقق یک وعده دیگر؛ پایان آبان ماه امسال با عملیاتی شدن وعده همسان سازی حقوق بازنشستگان صندوق فولاد همراه شد.

خوشحالم که با اعمال این همسان سازی و همچنین افزایش ۱۵ درصد سالانه، به طور متوسط ۵۲ درصد به حقوق بازنشستگان فولاد افزوده شد.》

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان فولاد عملیاتی شد