محمد حسن زدا کارشناس سازمان تامین اجتماعی درباره چگونگی بهره‌مندی بیمه شدگان اختیاری از بیمه تکمیلی ، اظهار کرد: بیمه‌های تکمیلی در سازمان تأمین اجتماعی فقط برای بازنشستگان اجرا می‌شوند و متولی آن‌ها نیز شورای عالی بازنشستگان است.

یک کارشناس سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: تمام شاغلان و اشخاصی که بیمه قراردادی دارند، می‌توانند با مراجعه به دفاتر بیمه‌های خصوصی و آزاد، خود را بیمه تکمیلی کنند و به محض بازنشستگی‌شان سازمان تأمین اجتماعی آن‌ها را بیمه تکمیلی می‌کند.