محمدجواد یگانه، مدیر فرودگاه شهدای ایلام گفت: بالگرد اورژانس ایلام حین پرواز و در ارتفاع کوتاه دچار سانحه شد و سقوط کرد.

کادر پروازی و خدمه بالگرد در سلامت کامل هستند ،اما به بالگرد خسارت جدی وارد شده است، گفت:  بالگرد هم اکنون در محل پرواز در شهر ایلام و باند اختصاصی قرار دارد و علت حادثه توسط عوامل مرتبط در حال بررسی است.

بالگرد اورژانس هوایی استان در  بخش موسیان دشت عباس به پرواز درآمد که دچار سانحه شد.