رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت  در صفحه توییتر خود نوشت: «هشدار در مورد واریانت های جدید انگلیسی درست است اما آنچه به نقل از بنده در برخی رسانه ها آمده مبنی بر مرگ و میر   ۱۵ برابر در پیک چهارم صحت ندارد.

هشدار واقع بینانه بدهیم و با خلق ارقام عجیب و غریب، هراس بی‌مورد ایجاد نکنیم».

//