محمد رضا آهنچیان، مدیر کل دفتر سیاست گذاری آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری درباره اقدامات وزارت علوم برای رسیدگی وضعیت دانشجویان استعداد درخشان اظهار کرد: از طریق اجلاس‌ها و نشست‌هایی که از سال ۹۶ برگزار کرده ایم از تجربه‌های دانشگاه‌ها برای بهبود وضعیت دانشجویان استعداد درخشان را مد نظر قرار داده ایم. در ارتباط با آنچه به عنوان نقاط قوت می‌توان از آن‌ها یاد کرد باید به چند مورد اشاره کنیم.  

مدیر کل دفتر سیاست گذاری وزارت علوم افزود: در سه محور اقدامات مناسبی برای تقویت استعداد‌های درخشان در جامعه انجام شد. یکی از آن‌ها پرورش و هدایت استعداد‌های درخشان، پایبندی به اصول در مراجع قانونگذار  و نهایتا وجود دستگاه‌های همراه در اجرای آنچه به عنوان وظایف ماهوی دفاتر استعداد درخشان در دانشگاه‌ها مد نظر بوده است.  

آهنچیان افزود: باید در دانشگاه‌ها در هر منطقه یا استان تبادل بیشتر تجربه  را داشته باشیم. بحث دانشگاه‌های بزرگ و کوچک در این مسئله مطرح نیست و دانشگاه‌های بزرگ می‌توانند تجربه خودشان را با دانشگاه‌ها کوچک‌تر در میان بگذارند.  

نباید دانشجوی استعداد درخشان فقط از روی معدل شناسایی شود

او با تاکید بر اینکه باید توجه کنیم که دانشجوی استعداد درخشان فقط از روی معدل شناسایی نشود، ادامه داد: باید معیار‌های شناسایی دانشجویان استعداد درخشان و نخبه گسترده‌تر شود.  

مدیر کل دفتر سیاست گذاری آموزش عالی ادامه داد: علاوه بر اقدامات در وزارت علوم، برنامه حمایتی مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای حمایت از استعداد‌های درخشان را نیز در دستور کار داریم، با وجود این هنوز هم باید خودمان را  تقویت کنیم.

آهنچیان گفت: با مهاجرت گسترده دانشجویان استعداد درخشان در سطح نخبگان مواجه هستیم که باید برای رفع آن به تقویت روحیه ملی در دانشجویان اقدام کنیم تا بتوانیم این آمار را کاهش دهیم.