ناصر مدیحی طامه رئیس گشت تعزیرات حکومتی تهران گفت: به منظور کنترل بازار و نظارت بر روند خرید و فروش محصولات خوراکی و غیرخوراکی در بازار گشت‌های مشترک تعزیرات از ۱۵ اسفند لغایت ۱۵ فروردین ماه سال آینده به صورت مستمر و گسترده در بازار‌های هدف تشکیل خواهد شد.

وی با بیان اینکه نظارت بر بازار به عهده سازمان حمایت است، افزود: عمده گزارش‌های مردمی در خصوص نظارت در بازار به وقوع تخلفات در حوزه درج عدم قیمت، عدم ارائه فاکتور خرید و عدم ارائه صورتحساب است.

مدیحی تصریح کرد: سازمان‌های نظارتی بر بازار اعم از سازمان صمت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تنظیم بازار و ...؛ باید گزارش‌های تخلفات موجود در بازار را به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کنند، در این رابطه برخی گزارش‌ها به دست ما رسیده است، اما هیچ کدام از این گزارش‌ها کیفیت نیست و صرفا جنبه آماری دارد.

وی افزود: تاکنون هیچ تخلف گرانفروشی در حوزه‌های مختلف به ما اعلام نشده و این موضوع هیچ نفعی برای مردم و سازمان تعزیرات به همراه نخواهد داشت.