علیرضا وهاب زاده مشاور وزیر بهداشت در توییتی نوشت: 

عروسک‌های بستری...

این تصویر از بخش‌مراقبت‌های ویژه کودکان کرونایی در اهواز است.

تعداد نوزادان و کودکان مبتلا به کرونا در خوزستان و موارد بستری در بخش‌های ویژه رو به افزایش است.

کرونا با دنیا کودکانه بچه‌ها خیلی بی رحم‌تر از قبل است...

به خاطر این بچه‌های معصوم رعایت کنیم...

توئیت

نوزاد