سید حشمت الله حیات الغیب مدیر کل زندان‌های استان تهران  در جلسه هم اندیشی و نشست تخصصی کارشناسان اشتغال و حرفه آموزی زندان‌های استان تهران اعلام کرد: با توجه به جمعیت کیفری این استان و ظرفیت‌های موجود، سال ۱۴۰۰ سال اشتغال ۸۰ درصدی در زندان‌های استان تهران خواهد بود.

مدیر کل زندان‌های استان تهران با اشاره به اشتغال به عنوان یکی از اولویت‌های کلیدی و مورد تاکید رئیس سازمان زندان‌ها اظهار داشت: ضمن استفاده از ظرفیت‌های درون و برون سازمانی و ارائه راهکارهای توسعه فعالیت‌های مهارت آموزی به عنوان رکن اصلی توسعه اشتغال با تمام امکانات موجود برای تحقق این اولویت گام برمی داریم.

وی که در جلسه هم اندیشی و نشست تخصصی کارشناسان اشتغال و حرفه آموزی زندان‌های استان تهران صحبت می‌کرد، تصریح نمود: زندانی در طول تحمل حبس، زمان لازم و مناسبی برای فراگرفتن شغل و حرفه‌ای با مبانی فکری و فرهنگی و نیز استعدادهای فردی خویش و توان ذاتی اش را می‌یابد.

حیات الغیب ادامه داد: همچنین پس از آزادی می‌توانند به کسب و کار حرفه‌ای خود که در زندان فرا گرفته‌اند پرداخته و با ورود به بازار کار راه صحیح زندگی را در پیش گیرند.

وی افزود: کار زندانیان نه تنها باعث سهولت حفظ نظم و امنیت در زندان و اجرای برنامه‌های تدوین شده سازمانی خواهد شد بلکه درآمد مناسب برای زندانیان و خانواده‌های آنان را نیز فراهم می‌نماید.