یک مطالعه جدید نشان می دهد افرادی که از آپنه انسدادی شدید در خواب رنج می برند بیشتر در معرض ابتلا به کووید ۱۹ هستند. محققان همچنین دریافتند که هرچه بیماران مدت زمان طولانی تری هنگام خواب از ماسک اکسیژن فشار مثبت راه هوایی استفاده می کنند ، خطر ابتلا به کووید ۱۹ در آنها بیشتر می شود.

برای این مطالعه ، تیمی به سرپرستی دکتر  هوانگ ، متخصص ریه ، داده های مربوط به تقریباً 82000 بیمار را که بین سال های 2015 تا 2020 از نظر اختلالات خواب ارزیابی شده بودند ، جمع آوری کرد.

از این تعداد ، تقریباً 1500 نفر از نظر ابتلا به کووید۱۹ مثبت هستند. در مجموع ، 224 نفر در بیمارستان بستری شدند و 61 نفر در بخش مراقبت های ویژه بودند و یا درگذشتند.یافته ها نشان داد که آپنه خواب درمان نشده با میزان بالاتری از عفونت کووید ۱۹ همراه بود.

محققان گزارش دادند: "پایبندی بیشتر به اصول PAP ، هنگامی که در طول دوره شیوع بیماری حداقل چهار ساعت در شب از درمان استفاده می شد ، میزان عفونت را نیز کاهش می دهد."

این مطالعه همچنین عواملی چاقی ، بیماری مزمن بیشتر و مصرف داروی Medicaid را با نرخ بالاتر عفونت کووید ۱۹ مرتبط دانست.

اگرچه افراد مسن به طور کلی در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به کووید۱۹ هستند ، اما این مطالعه افزایش سن با کاهش میزان عفونت را نشان می دهد.

محققان همچنین متعجب شدند که بیماران مبتلا به آپنه که از CPAP درمانی خود استفاده می کنند ، حتی در مقایسه با بیماران بدون آپنه ، حتی میزان عفونت کووید ۱۹ کمتری دارند.

هوانگ در یک خبرنامه از انجمن قفسه سینه گفت: "این بیشتر از مزایای مستقیم فیزیولوژیکی [CPAP] درمانی پشتیبانی می کند."

هوانگ گفت که هر دو عامل بیولوژیکی و رفتاری ممکن است در رابطه بین آپنه و خطر ابتلا به کووید ۱۹ دخیل باشند.

"میزان بالاتر عفونت با آپنه انسدادی دارای انسداد شدیدتر مرتبط است و عوامل خطرزا پزشکی مشترک بین آپنه خواب و کووید ۱۹ مانند جنسیت فرد ، چاقی و وجود بیماری های قلبی عروقی خبر از یک تأثیر بیولوژیکی می دهد ، شاید این‌ها از طریق تأثیر بر عملکرد تنفسی ، التهاب مجاری هوایی و تکه تکه شدن خواب باشد.

هوانگ گفت ، در همان زمان ، ارتباط بین سن بالاتر و کاهش میزان عفونت کووید از یک توضیح رفتاری حمایت می کند. وی گفت: بیماران مبتلا به آپنه و بیماران مسن تر ممکن است در مورد رعایت اصول خود مراقبتی ، فاصله اجتماعی و سایر رفتارهای مرتبط با همه گیر احتیاط بیشتری داشته باشند.

هوانگ گفت ، همچنین ممکن است یک توضیح رفتاری بیولوژیکی و غیرمستقیم و یا مستقیم برای یافته ها وجود داشته باشد.

وی گفت: "انسداد مجاری تنفسی فوقانی و تحتانی ، بهبود انبساط ریه ، بهبود حجم ترشحات و رطوبت دهی گرم PAP ممکن است مکانیسم های محافظتی بالقوه ای باشد.با این حال ، رابطه بین خطر عفونت و عوامل جمعیتی مانند افزایش سن ، وضعیت اقلیت نژادی / قومی و وضعیت اقتصادی پایین نشان می دهد که یک تأثیر اقتصادی-اقتصادی مهم در رابطه با این موضوع وجود دارد."