سردار رحمان علیدوست گفت: مشمولان دارای برگ آماده به خدمت و یا متقاضیان ثبت درخواست اعزام به خدمت در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی باید برای تزریق واکسن کرونا اقدام کنند.

به گزارش سایت ناجا جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی انتظامی کشور می‌گوید متقاضیان اعزام به خدمت و معافیت پزشکی نیز برای ثبت درخواست خود در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ملزم به ارائه کارت واکسن کرونا هستند.

معافیت از سربازی به خاطر کفالت والدین به این شرط

مشمولان با مراجعه به مراکز واکسیناسیون برای تزریق واکسن اقدام کنند و بعد از تزریق واکسن کرونا به سامانه سلامت مراجعه و کارت واکسن بارکد دار را پرینت بگیرند.