بنابر این گزارش، زلزله ای به بزرگی ۴.۹ ریشتر در عمق ۱۶ کیلومتری زمین، حوالی مراوه تپه در استان گلستان به وقوع پیوست.

تا کنون اخباری حاکی از ایجاد خسارات به دنبال وقوع این زلزله، منتشر نشده است.

گلستان لرزید