به گزارشافکارنیوز،سردار حسین رحیمی گفت: یکی از دلایل سرعت پایین تعیین شده در پل طبقاتی صدر شیب تند ۶ درصدی این پل است که بر روی پل سرعت مجاز ۶۰ کیلومتر و در رمپ‌ و لو‌پ ها سرعت مجاز ۳۰ کیلومتر تعیین شده است.

این مقام مسئول انتظامی در خاتمه افزود: طبق پیشنهادی که اعلام شده قرار بر آن شد تا سرعت مجاز بر روی پل از ۶۰ به ۸۰ و در رمپ‌ و لو‌پ ها از ۳۰ به ۴۰ افزایش پیدا کند که در هفته جاری پس از کار کارشناسی شده نظر نهایی بزودی اعلام می شود.

گفتنی است، مهمترین اشکال در سرعت های تعیین شده آن است که در ر‌مپ و لو‌پ ها سرعت به شدت ۵۰ درصد می بایست کاهش یابد و طبق گفته های رانندگان درپل صدردر حالی که با سرعت ۶۰ کیلومتر در حال حرکت هستند در ورودی به سمت قیطر‌یه سرعت مجاز ۳۰ کیلومتر است و بلافاصله دوربین های ثبت سرعت از خودرو‌هایی که از حدتخطی سرعت داشته عکس برداری کرده و جریمه برای این خودروها صادر کرده است؛ اما سوال اساسی از مسئولین این است که چگونه می شود در ورودی و خروجی ها سرعت را از ۶۰ به ۳۰ کاهش دهیم.