به گزارشافکارنیوز،محمد مختاری بیان کرد: مگس سفید نوعی آفت گلخانه ای و مزارع جالیزی است که با تغییرات شرایط آب و هوای و طولانی شدن دوره گرما، همچنین سم پاشی بی رویه به وجود می آید.

وی با بیان اینکه این نوع آفت بیشتر در صفادشت در جنوب غربی تهران مشاهده شده است گفت: استفاده زیاد از سموم شیمایی سبب می شود حشراتی که مگس سفید را شکار می‌کنند مانند زنبورهای شکارگر نیز از بین بروند و این روند باعثمی‌شود جمعیت مگس سفید افزایش پیدا کند.

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضاهای سبز شهر تهران با بیان اینکه مگس سفید در برخی از مناطق شهر تهران مانند منطقه ۶ نیز مشاهد شده است گفت: تنها راه مبارزه با این نوع آفت، برخورد مکانیکی و آبشویه درختان است که به مناطق ابلاغ شده تا نسبت به این کاراقدام کنند.

وی تصریح کرد: با سرد شدن هوا این آفت نیز از بین می رود و جای نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.