به گزارشافکارخبر،پژوهشگران دانشگاه جورجیا با بررسی ۴۵ کودک با وزن طبیعی و در طیف سنی ۷ تا ۱۱ سال بع این نتیجه دست یافتند. ۲۴ کودک، فعال و سایرین فعالیت فیزیکی نداشتند. فعال بودنِ کودک با انجام فعالیت‌های سازمان‌یافته مانند شنا کردن، ژیمناستیک و فوتبال برای بیش از یک ساعت در روز مشخص شد. همزمان یک گروه ۴۵ نفره از کودکان که دارای اضافه وزن بودند و غیرفعال محسوب می‌شدند نیز مورد بررسی قرار گرفتند.

کودکانی که وزن طبیعی داشتند به نسبت کودکانی که دچار اضافه وزن داشته و غیرفعال محسوب می‌شدند چربی بدنی کمتری داشتند و نرخ ضربان قلب‌شان پایین‌تر بود. علاوه بر این پژوهشگران دریافتند کودکانی که وزن طبیعی داشتند به نسبت هم‌سالان غیرفعال خود، در آزمون‌های مهارت‌های ذهنی مانند برنامه‌ریزی و توجه بهتر عمل می کنند.

این پژوهش توانست بین فعالیت فیزیکی و مهارتهای ذهنی در کودکان ارتباط پیدا کند. کاترین دیویس، روانشناس سلامت بالینی دانشکده جورجیا، بیان داشت: فعالیت فیزیکی حتی بین کودکانی که از وزن طبیعی برخوردارند نیز تفاوت ایجاد میکند. این امر تأثیر فعالیت فیزیکی بر عملکرد مغز را مورد تأیید قرار میدهد.