به گزارش افکارخبر، محمدرضا مروارید اظهار داشت: هم اکنون تردد در مرز مهران به صورت یک طرف یعنی فقط ورود به کشور انجام می شود که به دلیل بارندگی در شهرستان، ستادهای مردمی برای اسکان زائران نیز در حال فعالیت هستند.

وی بیان داشت: ترافیک در شهرستان و جاده های منتهی به شهرستان همچنان بالاست ولی با این وجود کار انتقال زائران از پایانه مرزی مهران به استانهای مختلف کشور در حال انجام است.

استاندار ایلام عنوان کرد: برای انتقال زوار از پایانه مرزی مهران به داخل کشور نیز تمامی تمهیدات لازم از جمله تهیه وسایل نقیله مختلف پیش بینی شده است.

وی افزود: تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار زائر از مرز مهران وارد کشور شده اند و در حال حاضر بیش از ۸۰ هزار خودروی شخصی در شهر مهران پارک شده است که کم کم در حال کاهش است.