به گزارش افکارنیوز،

آرایش بیش از حد کمبود عاطفه خانم‌ها را جبران و برطرف می‌کند. امروزه آرایش کردن بخش جدایی‌ناپذیر زندگی بعضی از زنان و دختران جوان ایرانی شده و بی‌جهت نیست که ایران مقام هفتم دنیا در مصرف لوازم آرایش را برخود اختصاص داده است. گاهی بعضی از همین زنان و دختران به قدری تند و غلیظ می‌شود که از میان رنگ‌های مختلف به سختی می‌توانید چهره واقعی فرد را در ذهن‌تان ترسیم کنید. اگر از هر یک بپرسید چرا آرایش می‌کند دلایل خاص خودشان را دارند. یکی عاشق آرایش کردن است و دیگری دوست دارد زیباتر شود.

 

هما خرمی روانشناس در ارتباط با این موضوع می‌گوید: خداوند خالق زیبایی‌هاست و زیبایی را دوست دارد انسان هم به عنوان اشرف مخلوقات از این قاعده مستثنی نیست و دوست دارد همیشه زیبا باشد.

 

بسیاری از خانم‌ها هم دوست دارند به خودشان برسند و از نظر زیبایی همیشه کمبودی نداشته باشند. به نظر من کسانی که آرایش غلیظ می‌کنند یا جراحی‌های مختلف با هدف زیباترشدن انجام می‌دهند، دوست دارند در کانون توجه باشند.

 

وی افزود: البته در بعضی موارد جلب توجه کردن دیگران تا اندازه‌ای خوب باشد ولی اگر از اندازه‌اش خارج شود، اختلال روحی و روانی محسوب می‌شود.

 

همچنین آرایش بیش از حد و غلیظ مشکلات خاص خودش را در پی دارد. شاید برای خانمی که آرایش بیش از حد انجام می‌دهد، خوشایند باشد اما در دراز مدت تبعات منفی دارد. تصوراتی که مردم درباره او خواهند داشت مطلوب نخواهد بود.

 

خانمی که همیشه در حال آرایش کردن است، وقتی آرایش ندارد درست مثل این است که چیزی گم کرده باشد این یعنی از خویشتن خودمان جدا شده‌ایم، ماسک زده‌ایم و اگر ماسک ونقاب را از صورتمان برداریم، قبولمان ندارند. آرایش بیش از حد به نوعی خودفروشی روانی است.

 

یکی دیگر از دلایل آرایش زیاد می‌تواند این موضوع باشد که هرچه فرد را از چیزی منع کنیم به آن حریصتر می‌شود. بنابراین وقتی جامعه روی مسأله‌ای حساس برخی افراد به آن موضوع گرایش بیشتری پیدا می‌کنند.