به گزارش افکارنیوز،

ویروس زیکا به کابوس جدید در جهان تبدیل شده است. این ویروس که از طریق پشه به انسان منتقل می شود باعث شده است بسیاری از زنان در برزیل نوزادانی با مغز کوچک تر از حد معمول به دنیا بیاورند.
محققان در پی بررسی و آزمایشهای فراوان به این نتیجه رسیده اند که منشا این ویروس خطرناک ایران می باشد و به دلیل استفاده بی رویه از مواد شوینده یا همان ریکا به وجود آمده است.
این ویروس وقتی که یک خانم خانه دار ایرانی در حال ظرف شستن بوده به وجود آمده. در همان حین که آن خانم با دستهای کفی در حال شستن ظروف بوده توسط یک پشه گزیده می شود و بعد پشه ناگهان داخل ظرف پسته ای می افتد که خانم می خواسته برای پسرش در برزیل بفرستد. به این ترتیب ویروس زیکا سفر خود را از ایران به برزیل آغاز می کند و در برزیل وقتی پشه از ظرف پسته بیرون می آید، بی محابا به اطرافیانش حمله می کند و جالب اینکه اولین قربانی این پشه، نوه زن خانه دار بی دقت بوده که در شکم مادر به این ویروس مبتلا شده و با مغز کوچک به دنیا آمده است.
محققان و پزشکان طی یک فراخوان از خانم های خانه دار خواسته اند که موقع شستن ظروف از دستگش استفاده کنند تا هم پوستشان خراب نشود و هم باعث به وجود آمدن ویروس های مشابه نشوند.