به گزارش افکارنیوز،

علی ربیعی در همایش صندوق‌های بازنشستگی، تنگناها و راهکارها با بیان اینکه امروز تلاش می کنیم در آینده فرزندان مان دچار بحران نشوند گفت: صندوق فولاد از مرز بحران عبور کرده اما باید مراقبت کنیم برای صندوق های دیگر این اتفاق نیفتد.
ربیعی افزود: در 50 سال اخیر آگاهانه یا ناآگاهانه وضعیت فعلی صندوق ها را رقم زدیم که بخشی ناشی از شوک‌های اقتصادی و بخشی به علت فشارهای سیاسی بوده است. یکی دیگر از اشکالات این است که به جای استقرار نظام چندلایه، صندوق ها را تبدیل به صندوق های حمایتی کردیم و سال 88 یک مرتبه ضریب حقوق ها افزایش پیدا کرد. یک مرتبه در دوره ای 40 درصد به مصارف صندوق فولاد اضافه شد لذا مشخص است که چه اتفاقی می افتد.

وی ایجاد نظام چندلایه و بیمه اجتماعی فراگیر را مورد تاکید قرار داد و گفت : این نظام اجتماعی فراگیر را دنبال می کنم و سازمان مدیریت در کنار ماست و کار بررسی آن در کمیسیون اجتماعی دولت به اتمام رسیده است.

ربیعی تاکید کرد. اصلاحات در صندوق ها باید انجام شود. این اصلاحات معطوف به آینده است و نباید افراد فعلی را دچار چالش کند. هر تصمیمی گرفته شود مربوط به شاغلان فعلی نیست.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اصلاحات ساختاری صندوق ها اشاره کرد و گفت: شفافیت باید حاکم باشد. مزایده و مناقصه هایمان را باید همه ببینند. ملکی در خیابان فرشته متعلق به صندوق بازنشستگی را به 30 میلیارد فروخته‌اند در حالی که 400 میلیارد تومان ارزش دارد.

ربیعی ادامه داد: 33 شرکت بورسی متعلق به صندوق ها هستند و 70 درصد سرمایه صندوق ها در بورس است. 9 سال حسابرسی در صندوق ها صورت نگرفته بود ولی خوشبختانه امروز تا سال 94 انجام شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه باید همه انتصابات را اعلام کنیم گفت: مدیران شرکتی در زیرمجوعه یکی از صندوق ها داشتیم که یکی از آنها را منشی یک مدیر سفارش کرده بود! وقتی مدیرانی را منصوب می کنیم باید شفاف اعلام کنیم.

وزیر رفاه با بیان اینکه نظام نخبه گیری برای صندوق ها را باید ایجاد کنیم افزود: شرکت هایی را به صندوق ها دادند که برخی زیان ده بودند. اگر می خواهیم قضاوت کنیم به رویه ایجاد و حفظ اشتغال توجه کنیم.

به گفته وی، ارزش دارایی کل صندوق های ما در اقتصاد کشور 25 درصد است. در حالی که در دنیا حدود 60 درصد است.