گروه اجتماعی- مهدی چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار شهری افکارنیوز با اشاره به بررسی لایحه اصلاح قانون شوراها به منظور ارسال به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب عنوان کرد: در این لایحه انتخاب شهردار توسط مردم مطرح شده که از یک سو تضعیف جایگاه شوراها را در پی دارد و از سوی دیگر با قوانین و مقررات فعلی منجر به بازگشت به عقب می شود.

چمران با اشاره به این که هنگام ارسال این لایحه به مجلس شورای اسلامی قطعا نظرهای خود را به نمایندگان اعلام می کنیم، گفت: اعضای شورا با بررسی ویژگی های تخصصی یک شخص او را به عنوان شهردار انتخاب می کنند اما انجام این امر توسط مردم منجر به انتخاب فردی سیاسی می شود و این برای آینده شهر خوب نیست.

وی ادامه داد: همچنین نباید مسئولیت های شوراها به وزارت کشور به ویژه سازمان شهرداری ها سپرده شود زیرا طبق قانون آنچه که از وظایف شوراها تعیین شده است باید بر عهده این نهاد باشد.

رییس شورای عالی استان ها با بیان این که مهم ترین نکته در اصلاح این قانون واگذاری تصدی گری ها به شهرداری ها است، اظهار کرد: این قانون جز موارد ذکر شده اصلاحات دیگری پیش بینی نکرده است اما شورای عالی استان ها موارد مورد نظر خود را مکتوب و در اختیار دبیر کمیسیون های دولت قرار داده است.

چمران با اشاره به این که سایر وزارتخانه ها موافق واگذاری تصدی گری ها به شهرداری های نیستند، اظهار کرد: در این میان تنها وزارت کشور موافق است و حتی پیشنهاد آن را نیز ارایه داده است اما سایر وزارتخانه ها در مورد واگذاری تصدی گری ها به حوزه شهری اِن قلت دارند.

رییس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این که شورای عالی استان ها به عنوان عضوی موثر در کمیسیون های دولت می تواند در اصلاح قانون شوراها اثرهای مثبت داشته باشد، گفت: خوشبختانه نظرهای شورای شهر تهران و شورای عالی استان ها در اصلاح قانون شوراها یکسان است.

وی در پایان عنوان کرد: همچنین تلاش کرده ایم این نظرها با نظر شهردار نیز یکی باشد که بتوانیم در کمیسیون های دولت با نیروی بیشتر نظرهای خود را ارایه دهیم.

لیلی موسوی