به گزارش افکارنیوز،
محمد رستگاری معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران درباره وضعیت کیفی هوای امروز (پنجشنبه) پایتخت‌نشینان، اظهار داشت: بر اساس داده‌های به دست آمده از ایستگاه سنجش آلودگی هوای تهران در 24 ساعت گذشته منتهی به ساعت 8 صبح امروز در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه قرار دارد.
 
وی ادامه داد: میانگین ذرات معلق با قطر کمتراز 2.5 میکرون به میزان 127 بیانگر قرارگیری کیفیت هوای امروز پایتخت نشینان در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه است.
 
درباره دیگر شاخص‌های کیفیت هوای تهران بیان داشت: میانگینن شاخص‌های مونواکسیدکربن به میزان 34 در شرایط پاک و ذرات معلق با قطر کمتر از 10 میکرون به میزان 78 در شرایط سالم؛ وضعیت دیگر شاخص‌های کیفی هوای امروز تهران هستند.
 
رستگاری درباره ناسالم ترین مناطق امروز پایتخت بیان داشت: شهرداری منطقه 11 با میانگین شاخص کیفی 164، شادآباد در منطقه 18 با میانگین 157، شهرداری منطقه 2 و 4 با میانگین شاخص 156، شهرک چشمه در منطقه 12 و  تربیت مدرس در منطقه 6 با میانگین شاخص کیفی 153 و شهرداری منطقه 20 با میانگین شاخص کیفی 152؛ مناطق ناسالم امروز پایتخت برای تمام افراد جامعه گزارش شده است.
 
وی در پایان گفت: کودکان، سالمندان، بیماران قلبی، ریوی و تنفسی از حضور و انجام فعالیت‌های بدنی در فضای آزاد خودداری کنند البته این توصیه مشمول سایر شهروندان نیز می‌شود.