گروه اجتماعی- پرویز سروری رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار شهری افکارنیوز با اشاره به مثمر ثمر نبودن آراء کمیسیون ماده 100 در مورد تخلفات ساختمانی اظهار کرد: در این خصوص با دیوان عدالت اداری گفت و گوهایی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در این گفت و گو ها که به عنوان رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران در خصوص اختلاف نظرها و مشکلاتی که از نظر حقوقی و قضایی در حوزه شهری وجود دارد صورت گرفت رییس دیوان عدالت اداری استقبال خوبی از حل مشکلات در این حوزه داشتند.

سروری با اشاره به این که مسئولان قضایی در دیوان عدالت اداری حاضر به گفت و گو و مذاکره برای یافتن راه حل کاهش تخلفات ساختمانی و بهبود وضعیت در این حوزه هستند، اظهار کرد: در حال پیگیری این جلسه مشترک هستیم و حتی پیش از این رییس شورای شهر نیز گفت و گوهایی را در این حوزه با دیوان عدالت اداری داشته اند.

رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران با اشاره به این که کاهش تخلفات ساختمانی با رفع موانع حقوقی و قضائی کمی پیچیده است، گفت: این پیچیدگی ها ناشی از حوزه تغییر قوانین است که مجلس شورای اسلامی به ویژه  کمیسیون قضایی باید نقش خود را ایفا کنند.

سروری با اشاره به این که دیوان عدالت اداری در خلال جلسات مشترک با ماموریت های شهرداری ها بیشتر آشنا می شوند، عنوان کرد: در این صورت نقش آفرینی دیوان عدالت اداری در کاهش تخلفات حوزه شهری به ویژه در حوزه ساخت و ساز بیشتر می شود.

وی با بیان این که دستگاه های اجرایی و نظارتی در مدیریت شهری باید مانع از ایجاد تخلف شوند نه این که پس از بروز تخلف آن را بررسی کنند، گفت: ورود یک پرونده به کمیسیون ماده 100 به این معنی است که تخلف صورت گرفته است.

این عضو شورای شهر با تاکید بر این که مشکل اساسی به این بر می گردد که متخلف و مجری هر دو از تخلف سود می برند، اظهار کرد: در بسیاری موارد در پرونده های ماده 100 تخریب امکان پذیر نیست در نتیجه متخلف با شهرداری وارد تعاملاتی می شود که طبیعتا برای حوزه شهری تولید درآمد می کند؛ این خود یک نقطه ضعف است.

سروری این امر را یکی از دلایل دیرتر به نتیجه رسیدن پرونده های بزرگ در کمیسیون ماده 100 دانست و گفت: هزینه های تخریب یک مجموعه بزرگ بسیار زیاد است در نتیجه این امر زمان بر شده و طبیعتا درآمدزاتر برای حوزه شهری نیز است.

لیلی موسوی