به گزارش افکارنیوز،
یک عکاس حیات وحش انگلیسی در سفر خود به مکزیک، موفق شد از کروکودیل‌هایی که در آب‌های نزدیک سواحل رودهای کاراییب مشغول شنا بودند، عکس‌هایی از زوایای دیگر بگیرد.
 
کروکودیل‌ها از زاویه‌ای دیگر +تصاویر
 
کروکودیل‌ها از زاویه‌ای دیگر +تصاویر
 
کروکودیل‌ها از زاویه‌ای دیگر +تصاویر
 
کروکودیل‌ها از زاویه‌ای دیگر +تصاویر
 
کروکودیل‌ها از زاویه‌ای دیگر +تصاویر
 
کروکودیل‌ها از زاویه‌ای دیگر +تصاویر
 
کروکودیل‌ها از زاویه‌ای دیگر +تصاویر
 
کروکودیل‌ها از زاویه‌ای دیگر +تصاویر
 
کروکودیل‌ها از زاویه‌ای دیگر +تصاویر
 
کروکودیل‌ها از زاویه‌ای دیگر +تصاویر
 
کروکودیل‌ها از زاویه‌ای دیگر +تصاویر
 
کروکودیل‌ها از زاویه‌ای دیگر +تصاویر