به گزارش افکارنیوز،

زشکی قانونی استان تهران اعلام کرد:  181نفر در اثر مسمومیت با گاز منواکسید کربن در 11 ماه سال گذشته جان خود را از دست داده اند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن (1394) با شمار فوت شدگان در اثر مسمومیت با گازمونواکسید کربن 123 مورد 2.47 درصد افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش از کل فوت شدگان در اثر مسمومیت با گاز منو اکسید در11  ماهه سال گذشته 133 نفر مرد و 48 نفر زن بودند.