به گزارش افکارنیوز،

 تالاب های ایران زمین به واسطه سوء مدیریت موجود نهادهای مسئول در دولت تدبیر و امید، روندی رو به قهقرا را طی می کنند که بسیاری از آن ها در حال حاضر کاملا خشک شده اند و  یا به صورت نیمه خشک سال های واپسین حیاتشان را سپری می کنند.

پیشینه تاریخی و فرهنگی ایران و تنوع زیستی تالاب های ایران در مقایسه با سایر تالاب های منطقه، بستری بود برای شکل گیری کنوانسیون بین المللی رامسر در ایران به عنوان یکی از نخستین کنوانسیون های محیط زیستی دنیا که با حضور ١٨ کشور جهان در فوریه 1972  و در شهر زیبای ساحلی رامسر بنیان گذاشته شد.

امروزه بیش از ٢١٠٠ تالاب مهم و ارزشمند جهان در کنوانسیون رامسر ثبت شده اند ولی با وجود این که کنوانسیون مهم جهانی رامسر،  نام یکی از مهم‌ترین شهرهای ایران را یدک می‌کشد، ولی شاهد خشک شدن پی در پی و نابودی تالاب های ایران زمین هستیم که معلول علتی نیست به جز عدم مدیریت صحیح منابع آبی، سوء مدیریت آبیاری زمین های کشاورزی، سوء مصرف منابع آب برای کارخانجات و صنایع آب بر همچون صنایع فولاد، آن هم در مناطق خشک و بی آب مرکز ایران،  توسعه ساخت و سازها، تغییر در کاربری های اراضی، کاهش منابع ناشی از سوء مدیریت منابع آب، مکان یابی و رشد ناهنجار شهرها، تغییر در پوشش زمین، تغییر و فرو افت شرایط اقلیمی و... که تالاب های ایران را با چالش های زیادی مواجه نموده است.

بنابراین با توجه به سوء مدیریت ضد محیط زیستی موجود، تقاضای روزافزون آب، محدویت منابع و ارزش های زیستی تالاب ها، ارایه راهکارهای مدیریتی صحیح در حفاظت و توسعه تالاب ها، توجه به نکته های فنی و تخصصی برای حفاظت پایدار تالاب ها بسیار ضروری است:

1- امروزه بخش وسیعی از بحران ریزگردها که  گریبانگیر منطقه خاورمیانه شده، نتیجه عدم‌مدیریت صحیح آب های تالاب‌های منطقه است که مستلزم کاربست مدیریتی راهبردی و یکپارچه‌ فراملی است.

2- بهره‌مندی خردمندانه نه صرفا اقتصادی، بلکه همه جانبه نگر، اکولوژیک و همگام با توسعه پایدار از تالاب‌ها و کاربست معیشت پایدار برای جوامع محلی، مواردی ضروری است که به رغم این که مورد تأکید کنوانسیون رامسر نیز قرار گرفته است، ولی هیچ گاه مورد توجه  دولت قرار نداشته است.

3-  تخصیص اعتبارات لازم و ویژه جهت ترسیم اطلس شناسایی ساختارهای اکولوژیک تالاب های منطقه و به ویژه تالاب های مرزی مشترک از نظر فون و فلور و راهبرد بلند مدت حفاظت از آن ها

4-  راه اندازی پایگاه های علمی مستند و نه فرمایشی برای تهیه نقشه های جامع علمی تالاب های منطقه

5-  شناسایی و مستندسازی تالاب های ناشناخته پراکنده در سطح ایران و کشورهای منطقه و تبیین ارزش های ژنتیکی و محیط زیستی آن ها

6-  ارائه روش های عملکردی حفاظت از بوم سازگان های تالابی و اکوسیستم های آبی با تاکید بر ساختار ریزپهنه های زیستی

7-  تدوین برنامه های کلان تا خرد با برنامه ریزی زمانی جهت حفاظت ، احیا و تکثیر تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی تالاب ها و اکوسیستم های آبی

8-  تعیین و مکانیابی مستند تالاب های در خطر نابودی و قابل احیا

9-  تحلیل و بررسی روشهای احیای تالاب ها در جهان و تدوین راهکارهای بومی

10-  تبیین روش های مشارکت مردمی سوداور برای بومیان جهت حفاظت و توسعه تالاب ها

11-  تدوین اصول و ضوایط توسعه تالاب ها در هریک از زیر پهنه ها

12-  ارزیابی ریسک و پایش های دوره ای آلودگی تالاب ها ناشی از  توسعه صنایع، کشاورزی و شهر نشینی

13-  تخصیص اعتبار ویژه جهت کاربرد بیوتکنولوژی و نانو فن آوری در حفظ و احیای تالاب ها از طریق شرکت های دانش بنیان

14-   بازنگری در فرآیند قانونی و اجرایی زون بندی اکولوژیک تالاب ها

15-   تدوین راهکارهای احیای تالاب های خشک

16-   تدوین اصول حفاظت و احیای تالاب های ساحلی و اکوسیستم های آبی

17-  تدوین راهکارهای بهره برداری بهینه اکولوژیک و پایدار از تالاب ها و اکوسیستم های ابی

18-  بررسی نقش و تاثیر تالاب ها در مدیریت جامع منابع اب کشور

19- طراحی و احداث تالاب با هدف کنترل و کاهش آلودگی های کشاورزی و صنعتی.

20-  تدوین راهکارهای حفاظتی واحیای تالاب های مناطق خشک و نیمه خشک.

21- ب ررسی تعامل مابین تغییرات اقلیمی و تالاب ها

22-   تبیین نقش جوامع محلی و سایر ذی نفعان در حفاظت و مدیریت تالاب ها و اکوسیستم های آبی

23- مدلسازی حقابه محیط زیستی تالاب ها از طریق بررسی تجارب و ضرورت ها

24- ارزیابی اثرات و ارزیابی ریسک محیط زیستی پروژه ها و طرح های توسعه بر تالاب ها

25- تغییر شکل ساختار ناکارآمد سازمانی فعلی برای مدیریت بهینه حفاظت و  توسعه تالاب ها

26- حمایت مالی از ایده های نوین در رابطه با حفاظت و مدیرت تالاب ها و اکوسیستم های آبی

27- آمایش سرزمین و مدیریت تالاب ها و اکوسیستم های آبی

28- نقش تخریب تالاب ها در بهداشت و سلامت جوامع انسانی

29- بررسی و تعیین اثرات تغییر اقلیم و خشکسالی بر تنوع زیستی و کارکردهای زیستگاه های تالابی

30- ارزشگذاری اقتصادی و ارزیابی ریسک محیط زیستی و تعیین راهکارهای مدیریت سیلاب ها از طریق تالاب ها

31-  تخصیص اعتبار و شاکله سازمانی ویژه در قالب پایلوت های سرمایه گذاری حفاظت اکولوژیک توسعه تالاب ها

32-   ارزشگذاری اقتصادی منابع طبیعی و محیط زیست به طور عام و تالاب هاب به طور خاص و تدوین روش های محاسبه خسارت های محیط زیستی وارده بر تالاب ها به واسطه طرح ها و پروژه های اجرایی

33-  تشکیل پایلوت های شبیه سازی عملکرد تالاب ها در مقیاس آزمایشگاهی و صحرایی

34-  بررسی و شناسایی نقش تالاب ها در تعدیل تغییرات اقلیمی و خشکسالی

35-  تدوین اصول و راهکارهای برنامه ریزی و طراحی اکوتوریسم تالاب

36-  تخصیص اعتبارات لازم و ارائه برنامه های اجرایی عملیاتی در طراحی و اجرای فضاهای خدماتی، عملکردی اکوتوریسم همگام با توسعه پایدار

37-  تخصیص اعتبارهای بیشتر در سطح ملی و بین المللی جهت طراحی سایت های پرنده نگری و اکوموزه های طبیعی تالاب ها در جهت توسعه اکوتوریسم

 

سومین بیانیه‌ محیط زیستی قالیباف  توسط جبهه‌ مردمی محیط زیست، سلامت و میراث فرهنگی نیروهای انقلاب اسلامی تبیین شده است.