به گزارش افکارنیوز،

مطابق این راهکار بازنگری و بازتولید برنامه‌ها، محتوای آموزشی و روش‌های تربیتی برای درونی‌سازی و تعمیق و ترویج فرهنگ حیا، عفاف و حجاب.

اتخاذ تدابیر مناسب جهت جذب، تربیت و به کارگیری نیروی انسانی شایسته و متعهد و عامل به رعایت حیا و عفاف و پوشش مناسب در تمام مراکز اداری و آموزشی.

ایجاد سازوکارهای لازم برای هماهنگی رسانه‌ها و تولیدکنندگان کتب و مواد آموزشی، لوازم التحریر و تجهیزات آموزشی و تربیتی جهت ترویج فرهنگ حیا، عفاف و حجاب مناسب در دانش‌آموزان.

در همین رابطه دفتر تألیف کتاب‌های درسی وزارت آموزش‌وپرورش نمایشگاه مجازی از مفاهیم ارزشی در کتب درسی را ارائه کرده است.