به گزارش افکارنیوز،

این روزها آنقدر حجم معاملات و تراکنش‌های مالی افزایش یافته است که دیگر کسی پول نقد با خودش حمل نمیکند.

شاید این جمله را از 30 سال پیش در بازارهای شهرهای بزرگ بیشتر شنیده باشیم و همین امر باعث شد تا چک این برگه کوچک اما پر منفعت و پردردسر جای خود را بین مردم و بازاریان باز کند.

اما به طور قطع رد و بدل کردن این برگه آن هم میان کارگر و کارفرما در قانون الزاماتی دارد که خوب است به آنها توجه کرد.

برای مثال در قانون منعی در خصوص گرفتن ضامن یا تضمین بابت حُسن انجام کار از کارگر آنهم توسط کارفرما وجود ندارد.

به عبارتی دیگر کارفرما می تواند اقدام به اخذ تضمین از کارگر نماید.

اما این امر بدان معنا نمی باشد که کارگر بدون درنظرگرفتن قانون اقدام به دادن تضمین یا معرفی ضامن نماید.

قانون در این خصوص حمایت هایی را به منظور حفظ حقوق کارگر انجام داده است. به عبارت دیگر چنانچه سفته یا چک بابت تضمین از کارگر گرفته شد بایستی در آن حتما مبلغ ذکر و رسید اخذ یا در قرارداد ذکر شود.

همچنین عبارت بابت تضمین حسن انجام کار باید در چک درج شود.

قید عبارت بابت تضمین حسن انجام کار سبب می گردد وصف کیفری چک به استناد ماده 13 قانون صدور چک زائل گردد.