به گزارش افکارنیوز،

بیدخام سخنگوی شرکت مخابرات ایران  با اشاره به اجماع و یکپارچگی کدهای خدماتی تمام  مناطق مخابراتی کشور اظهار داشت: اجماع و یکپارچگی کدهای خدماتی در تمام مناطق مخابراتی کشور  با هدف یکسان سازی خدمات مخابراتی انجام می شود.

وی  افزود: برای اطلاع آن دسته از مشترکانی که از کدهای قدیمی استفاده می کنند، پیامکی مبنی بر تغییر در وضعیت کدهای مخابراتی آن ها ارسال می شود.

بیدخام گفت:کدهای 2020 برای مشترکان اینترنت خانگی، کد 2010 برای مشترکان  تجاری و فیبرنوری مخابرات ایران، کد 2000 برای تمامی خدمات پرداختی، کد 2021 برای ارتباطات مردمی و20117 برای خرابی تلفن در نظر گرفته شده است.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران با تاکید بر ثابت ماندن  تعرفه ها ی تلفن گفت: براساس ابلاغیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعرفهتلفن و ارتباطات رادیویی مانند سابق است.