به گزارش افکارنیوز،

براساس پژوهش دانشکده پزشکی هاروارد، چرت زدن هنگام تغییر ارتفاع، ممکن است موجب از دست دادن شنوایی شود.اگر هنگام تغییر ارتفاع ناگهانی هواپیما به خواب بروید، ممکن است توانایی شما برای همسان سازی فشار در پرده گوشتان کاهش یابد و سبب آسیب دائمی شود.

 بیشتر افراد، هنگام تغییر ناگهانی ارتفاع، احساس می کنند گوششان در حال انفجار است. این فرآیند هنگامی اتفاق می افتد که فشار بیرونی گوش با فشار درونی آن یکسان نباشد و اغلب هنگام تغییر ارتفاع هواپیما یا رانندگی در جاده رخ می دهد. 

بر اساس این گزارش روزنامه ایندیپندنت در ادامه نوشت :معمولا این فشارها با باز کردن یک مجرای نازک در گوش همسان می شوند که از راه خمیازه کشیدن و بلعیدن ممکن است؛ به همین دلیل گاهی اوقات، مهمانداران، پیش از بلند شدن هواپیما به مسافران شیرینی می دهند که بهترین راه برای پیشگیری از این اتفاق در هواپیما این است که بدون توجه به کمبود خوابتان، منتظر بمانید کاپیتان، بلند شدن هواپیما را اعلام کند.