به گزارش افکارنیوز،

محمد رستگاری معاون پایش و نظارت آلودگی هوا اداره کل محیط زیست استان تهران با اشاره به معضل ترافیک شهر تهران اظهار کرد: وسعت شهر تهران یک درصد کل کشور است و حدود 16 درصد جمعیت کشور در این شهر متمرکز شده اند.

وی با بیان اینکه شهر تهران گنجایش جمعیت زیاد را ندارد، افزود: شهر تهران در سال های اخیر به علت ساخت و سازهای بی رویه و همچنین مهاجرت از شهرهای دیگر برای کار و زندگی، گنجایش این وسعت از جمعیت را ندارد.

رستگاری با اشاره به پیامدهای افزایش جمعیت در شهر تهران گفت: توسعه نامتوازن و بارگذاری بیش از اندازه در تهران پیامدهایی همچون ترافیک و آلودگی هوا را در پی داشته است.

وی با بیان راه حل های منطقی برای حل معضل ترافیک و آلودگی هوای شهر تهران افزود: یکی از مهمترین راه حل‌های منطقی و قابل اجرا توسعه حمل و نقل عمومی است.

معاون پایش و نظارت آلودگی هوا اداره کل محیط زیست استان تهران گفت: روش‌های محدود کننده استفاده از خودروهای شخصی بعد از تامین حمل و نقل عمومی برای کاهش آلودگی هوا می تواند کار ساز باشد.

تهران تنها گنجایش 800 هزار تردد خودرو در شبانه روز را دارد

وی با بیان اینکه تهران فقط گنجایش 800 هزار تردد خودرو در شبانه روز را دارد، افزود: ترافیک شهر تهران به علت تردد بیش از 4 میلیون خودرو و موتورسیکلت در شبانه روز است که این وسعت از خودرو می تواند آلودگی که هم اکنون شاهد آن هستیم را ایجاد کند.

رستگاری با اشاره به خودروهای وارداتی نیز تصریح کرد: خودروهای وارداتی استاندارد یورو 5 دارند، اما مساله و معضل شهر تهران استاندارد بودن این خودروها نیست، چرا که خودروهای یورو 5 زمانی که وارد چرخه تردد در شهر می‌شوند به علت طراحی سیگل رانندگی در این خودرو‌ها ممکن است یکی از منابع آلودگی در ترافیک شهر محسوب شوند.

معاون پایش و نظارت آلودگی هوا اداره کل محیط زیست استان تهران در رابطه با احداث بزرگراه‌ها و اتوبان‌ها برای حل معضل ترافیک و کاهش آلودگی در شهر تهران گفت: تنها راه حل منطقی برای این مساله توسعه حمل و نقل عمومی است و سایر راهکارها ممکن است اجرایی نشوند.