به گزارش افکارنیوز،

افشین حبیب‌زاده عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران با اشاره به واگذاری اتوبوسرانی به بخش خصوصی که در دوره قبل شهرداری صورت گرفت، اظهار کرد: آن هدفی که برای این واگذاری پیش بینی شده بود تحقق پیدا نکرده است.

عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران با بیان اینکه این واگذاری در کاهش تعداد پرسنل موفق بوده است، اظهار کرد: این واگذاری برای تسهیل در امر حمل و نقل نه تنها موفق نبوده است، بلکه آن تعهداتی را هم که بخش خصوصی نسبت به نگهداری و تعویض اتوبوس‌ها بر عهده داشته، انجام نداده است.

وی با تاکید بر اینکه نمی‌توان وضعیت مالکیت اتوبوس‌ها را به حالت سابق برگرداند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر عدم تامین مالی عامل اصلی به وجود آمدن این موارد است و باید به دنبال کشف اشکال بود تا نسبت به حل آن اقدام کرد.

حبیب‌زاده تصریح کرد: اگر خدمتی به بخش خصوصی واگذار شود، باید به گونه ای انجام شود که یک سود پیش‌بینی شده برای آن بخش تعریف شود و تکالیف آن بخش در قبال آن سود مشخص باشد.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه سود مورد نظر بخش خصوصی محقق نشده است، اظهار کرد: آن‌ها به خاطر این وضعیت مدعی هستند که نمی‌توانند به تعهدات برای هزینه‌‌های نگهداری و تعمیر اتوبوس‌ها عمل کنند.

حبیب‌زاده با بیان اینکه با برون سپاری اتوبوسرانی موافقیم، گفت: اما این مسئله مشروط به این است که برون سپاری بتواند به آن اهداف مشخص خود برسد.

وی در خصوص افزایش کرایه اتوبوس‌ها گفت: قیمت کرایه اتوبوس‌ها باید به میزان تورمی که وجود دارد پیش‌بینی شود.