به گزارش افکارنیوز،

او گفت: «دامادم یزدان و برادرهایش برای ربودن دخترم با کلنگ به خانه‌ام حمله‌ور شدند. من برای دفاع از خودمان چاقو کشیدم اما نمی‌دانم چطور شد که ضربه‌هایم به دو برادر یزدان خورد. در این حادثه داوود کشته شد و سعید نیز جراحتی عمیق برداشت.»

با ثبت این اعترافات، پرونده برای صدور حکم در اختیار دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفت. در ابتدای جلسه محاکمه، مادر مقتول درخواست قصاص کرد و گفت: «پسرانم برای برگرداندن عروسمان که به خانه پدرش قهر کرده بود، رفته بودند. متهم یکی از آنها را کشت و دیگری را طوری مجروح کرد که پس از حادثه فلج شده و قادر به انجام هیچ کاری نیست.»

سپس نوبت به رحمان رسید. او گفت: «دخترم ۱۴ ساله بود که با یزدان ازدواج کرد. روز حادثه به خانه‌ام آمد و گفت شوهرش او را کتک زده و دیگر نمی‌خواهد به خانه‌اش برگردد. نصیحتش کردم اما فایده‌ای نداشت. یک ساعت بعد، یزدان و دو برادرش از دیوار به داخل حیاط پریدند و با کلنگ در ورودی را شکستند. آنها برق خانه را قطع کرده بودند و من هم برای دفاع از خودمان با چاقو، چند ضربه در تاریکی رها کردم. من اصلا قصد قتل یا مجروح کردن کسی را نداشتم.»

در پایان دادگاه، متهم به خاطر دفاع مشروع از قصاص تبرئه و به پرداخت سه فقره دیه کامل به جرم قتل و ایراد جراحت و ۱۵ سال حبس محکوم شد. با تائید این رای در دیوان عالی کشور، متهم به زندان افتاد اما از آنجا که توان پرداخت دیه را نداشت، پس از هفت سال با ارائه درخواستی از دادگاه خواست مبلغ دیه را قسط‌بندی کنند. او صبح دیروز در شعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی اصغر عبداللهی گفت: «هفت سال است در زندانم و در این مدت خانواده‌ام با فروش چند راس گوسفند، موفق شدند مخارج زندگی‌شان را تامین کنند. از قضات می‌خواهم مبلغ دیه را قسط‌بندی کنند تا توان پرداختش را داشته باشم.» حکم دادگاه بزودی صادر می‌شود.